22/09/20  Tin của trường  5
Một tiết dọc thư viện của các em học sinh trường TH Nguyễn Trãi với nhiều kiến thức bổ ích!
 22/09/20  Tin của trường  3
Đội ngũ thầy cô giáo trường TH Nguyễn Trãi tích cực chuẩn bị CSVC cũng như kiến thức mới theo chương trình GDPT 2018 mong cho năm học mới thật nhiều thành công
 22/09/20  Tin của trường  5
Các trò chơi dân gian sẽ giúp các bạn học sinh vui vẻ trong giờ ra chơi và học tập tốt hơn
 22/09/20  Tin của trường  4
Trường Lớp đã sạch đẹp đón chờ các bạn học sinh vào năm học mới