Thông tin chi tiết:
Võ Thu Thảo
Họ và tên Võ Thu Thảo
Ngày tháng năm sinh 10/04/1971
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ tịch hội đồng
Trình độ Đại học
Điện thoại 02633879257
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách