Thông tin chi tiết:
Phan Thanh Thủy
Họ và tên Phan Thanh Thủy
Ngày tháng năm sinh 14/05/1988
Giới tính Nam
Chức vụ Phó bí thư
Trình độ Đại học
Điện thoại 0916226337
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách