Thông tin chi tiết:
Dương Thị Hòa
Họ và tên Dương Thị Hòa
Ngày tháng năm sinh 29/06/1966
Giới tính Nữ
Chức vụ Thủ Quỹ công đoàn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách