Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thúy Vân
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Vân
Ngày tháng năm sinh 10/10/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó chủ tịch công đoàn
Trình độ đại học
Điện thoại 0944092373
Email nguyenhuynhbaongoc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách