A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức chuyên đề Tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục (Phần Âm) và Vận dụng đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Năm học 2018-2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề Tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục (Phần Âm)

và Vận dụng đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Năm học 2018-2019

 

Căn cứ bản đăng ký chỉ tiêu năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Nguyễn trãi

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học và Kế hoạch Hoạt động chuyên môn tổ khối 1, 2, 3 năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Nay bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện chuyên đề Tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục (Phần Luyện tập tổng hợp) và Vận dụng đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT năm học 2018 – 2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          - Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo trong nhà trường theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục (Phần Âm);

- Vận dụng đánh giá học sinh thường xuyên theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT;

          - Nâng cao nhận thức về mục tiêu – kế hoạch, năng lực giảng dạy của giáo viên theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh các nội dung các môn học trong chương trình tiểu học;

          - Định hướng cách thiết kế giáo án và tổ chức một giờ dạy theo mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học.

          II. NỘI DUNG

Chuyên để 1: Dạy học Tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục (Phần Âm);

Chuyên đề 2: Vận dụng đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN

  1. Thời gian

07 giờ 30 phút ngày 27/10/2018

          2. Địa điểm

Tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi

3. Thành phần

Toàn bộ CBQL, giáo viên và nhân viên thiết bị, thư viện của trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Báo cáo lý thuyết;

- Dự giờ minh họa tiết dạy;

- Thảo luận trao đổi;

- Chia sẻ và góp ý.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

  1. Báo cáo lý thuyết

Hà Thị Hường

  1. Minh họa tiết dạy

Chuyên đề 1: Lưu Trần Khánh Nghi

Chuyên đề 2: Hà Thị Hường

V. KINH PHÍ

Theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

VI. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG SAU CHUYÊN ĐỀ

- Xác định rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình dạy - học Tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục (Phần Âm) và Vận dụng tốt trong việc đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT;

- Thực hiện thiết kế Kế hoạch dạy học; đánh giá giáo viên và học sinh trong việc dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng và đánh giá học sinh theo quy định;

          - Đánh giá việc tổ chức dạy và học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của năm học 2018 – 2019 có tác dụng như thế nào đối với chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

          - Ra được đề kiểm tra môn Tiếng việt lớp 1 nhằm đánh giá học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở từng giai đoạn.

          - Khối trưởng nộp lại Hồ sơ chuyên đề gồm:

          + Báo cáo lý thuyết;

          + Giáo án;

          + Biên bản triển khai chuyên đề của tổ;

          + Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức chuyên đề Tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục (Phần Âm) và Vận dụng đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Nơi nhận:

- Các P.Hiệu trưởng (để t/h);

- TTCM 1 (để t/h);

- Lưu: HSCM, VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan