A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức chuyên đề Khối 3, 4, 5 Năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề Khối 3, 4, 5

Năm học 2018-2019

 

Căn cứ bản đăng ký chỉ tiêu năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Nguyễn trãi

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học và Kế hoạch Hoạt động chuyên môn năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Nay bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện chuyên đề Khối 3, 4, 5; năm học 2018 – 2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          - Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo trong nhà trường theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông.

          - Nâng cao nhận thức về mục tiêu – kế hoạch, năng lực giảng dạy của giáo viên theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh các nội dung các môn học trong chương trình tiểu học.

          - Định hướng cách thiết kế Kế hoạch dạy học và tổ chức một giờ dạy theo mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học.

          II. NỘI DUNG

1. Vận dụng đánh giá thường xuyên trong dạy học môn toán lớp 3 theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT,

2. Phương pháp dạy học Bàn tay nặn bột môn Khoa học lớp 4;

3. Dạy học Tập làm văn trong Tiếng việt lớp 5 theo Mô hình Trường học mới.

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN

  1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 24/11/2018

          2. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi

3. Thành phần: Toàn bộ CBQL, giáo viên và nhân viên thiết bị, thư viện của trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Báo cáo lý thuyết;

- Dự giờ minh họa tiết dạy;

- Thảo luận trao đổi;

- Chia sẻ và góp ý.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

  1. Báo cáo lý thuyết

Khối 3: Phan Thị Xoan

Khối 4: Phạm Thị Khánh

Khối 5: Nguyễn Thị Hợp

  1. Minh họa tiết dạy

Khối 3: Lê Thị Thúy Hằng

Khối 4: Trần Thị Thúy

Khối 5: Bùi Thị Thu Vui

V. KINH PHÍ

Theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

VI. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG SAU CHUYÊN ĐỀ

- Xác định rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình ở từng bộ môn, từng lớp ở cấp Tiểu học; dạy - học có điều chỉnh các môn học theo đúng Mô hình trường Tiểu học mới.

- Thực hiện thiết kế Kế hoạch dạy học; đánh giá giáo viên và học sinh trong việc dạy học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định.

          - Đánh giá việc tổ chức dạy và học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của năm học 2018 – 2019 có tác dụng như thế nào đối với chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

          - Vận dụng đánh giá thường xuyên và ra được đề kiểm tra đánh giá học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở từng giai đoạn.

          - Khối trưởng nộp lại Hồ sơ chuyên đề gồm:

          + Báo cáo lý thuyết;

          + Bài điều chỉnh hướng dẫn học tiết dạy minh họa;

          + Biên bản triển khai chuyên đề;

          + Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức chuyên đề Khối 3, 4, 5 năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

 

Nơi nhận:

- Các P.Hiệu trưởng (để t/h);

- TTCM 2 (để t/h);

- Lưu: HSCM, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan