A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thi viết chữ đẹp

PHÒNG GD&ĐT BẢO LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

 

Số:        /KH-THNTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lộc An, ngày     tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Viết chữ đẹp Giáo viên – Học sinh” cấp trường

Năm học 2018 – 2019

 

          Căn cứ thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi;

          Nay Trường Tiểu học Nguyễn Trãi lập Kế hoạch tổ chức hội thi “Viết chữ đẹp Giáo viên – Học sinh” cấp trường năm học 2018 – 2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Nhằm thúc đẩy phong trào Giữ vở sạch – Rèn chữ đẹp ở Tiểu học; tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kĩ năng viết chữ và trình bày vở sạch đẹp. Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt.

          - Qua hội thi nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức và tầm quan trọng của chữ viết. Từ đó rèn luyện chữ viết ngày càng đẹp hơn.

          - Tuyển chọn những học sinh đạt giải cao trong hội thi tham dự hội thi cấp huyện, tỉnh.

          - Phát huy vai trò, trách nhiệm của người giáo viên; động viên, khích lệ giáo viên chăm lo rèn chữ viết và duy trì nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh Tiểu học.

          2. Yêu cầu

          - Việc rèn luyện chữ viết, giữ gìn sách vở trong học sinh phải được tổ chức phát động và thực hiện xuyên suốt trong năm học đối với tất cả học sinh trong nhà trường;

          - Tổ chuyên môn, tất cả giáo viên cần thường xuyên giúp đỡ, tổ chức cho học sinh trong lớp, tổ chức có ý thức tự rèn luyện chữ viết;

          - Giáo viên chủ nhiệm các lớp cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá và nhận xét việc rèn chữ, giữ vở của học sinh.

          II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          Học sinh đang học từ lớp 1 đến lớp 5 tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã được thi chọn từ các lớp;

          Giáo viên chủ nhiệm của 19 lớp;

          Giáo viên chủ nhiệm cập nhật danh sách thông qua Google trang tính (chậm nhất trước 8 giờ ngày 18/01/2019)

          III. NỘI DUNG THI

          Học sinh dự thi sẽ viết 2 bài thi: một bài theo mẫu chữ quy định và một bài theo kiểu chữ tự chọn.

          Giáo viên tự chọn một đoạn thơ tối thiểu 4 câu (khoảng 28 chữ), viết trên bảng lớp, trình bày và trang trí theo nội dung đoạn thơ đã chọn.

            IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Học sinh bắt đầu thi bài viết lúc 07 giờ 15’ à 08 giờ 15’ ngày 25/01/2019

Giáo viên bắt đầu thi bài viết và trình bày bảng vào lúc 13 giờ 30 à 14 giờ 30’ ngày 25/01/2019.

Thành phần giám thị và giám khảo thực hiện theo Quyết định của Hiệu trưởng.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Hội đồng chấm thi căn cứ vào kết quả của các bài thi, tính trung bình cộng để xét giải và khen thưởng cụ thể như sau:

* Dự kiến xét giải:

- Học sinh: Chọn mỗi khối lớp 1 giải nhất (100 000 đồng), 2 giải nhì (mỗi giải 80000 đồng) và 2 giải ba (mỗi giải 50 000 đồng); nếu 2 em ngang bằng điểm nhau thì xét đồng giải) chi từ nguồn Quỹ Ban đại diện CMHS trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

- Giáo viên: 01 giải nhất (150 000 đồng), 02 giải nhì (mỗi giải 120 000 đồng), 06 giải ba (mỗi giải 80 000 đồng) và 10 giải khuyến khích (mỗi giải 50 0000 đồng) theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi Viết chữ đẹp dành cho Giáo viên – Học sinh cấp trường năm học 2018 – 2019 của Trường tiểu học Nguyễn Trãi. Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh thi trong lớp để có cơ sở tuyển chọn học sinh dự thi cấp trường.

 

* Nơi nhận:

- Các PHT (t/h);

- Các GVCN (t/h);

- VT (lưu).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan